Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   


          SCHISMA

     8   Khabulh en Bhaikhal zetten vader's missie voort
          Zij vulden aan, verbeterden en droegen uit
          En daardoor werden anderen ook aangespoord
          En onvermoede leervermogens aangeboord
          Een 'salto cognitive', zo wordt dat aangeduid
          (dat was een grapje, Ton belazert weer de kluit)
          En zo doortrok de vlam van Khronk de hele soort
          Nee, sterker nog, een nieuwe soort werd ingeluid

     1  

     2  

     8   Al had er eerst nog een groot drama plaatsgevonden
          Khabulh en Bhaikhal kregen onderling conflict
          Omdat er mondelinge afspraken bestonden
          Die volgens Bhaikhal door Khabulh werden geschonden
          Maar ja, Khabulh had dat op zijn beurt niet gepikt
          En Bhaikhal had vervolgens dát weer niet geslikt
          Enfin, wij weten ook niet alle achtergronden
          Maar blijkbaar was erectus daarmee voorbeschikt

     4   Uiteen te vallen in twee even grote takken
          Want Bhaikhal kon uiteindelijk zijn spullen pakken
          En met het halve volk is hij geëmigreerd -
          Een noordelijk bestaan vol kou en ongemakken

     8   De populatie was dus nu gedecimeerd
          Maar daardoor bleken juist de kansen wel immens
          Er werd ontwikkeld en geëxperimenteerd
          En nieuwe vaardigheden werden aangeleerd
          En deze brede, zelfversterkende tendens
          Verhief erectus ongemerkt voorbij een grens
          Dat wordt door ons nog altijd hooglijk gewaardeerd
          Het was de oorsprong van de Homo sapiens.

     1  

     1  

     1  

          MAMA

     7   De samenlevingsvorm werd sterk matriarchaal
          De vrouwen vormden in een groep de harde kern
          En hadden zeer beslist natuurlijk overwicht
          En voor wat dat betreft: dat wordt nu weer modern
          De man werd tot een dienend wezen afgericht
          En ondersteunde slechts door vechten en door jagen
          Het was de voortplanting, die stond geheel centraal

     4   En ja, daar stonden mannen toch volledig buiten?
          Ja ja, we horen u: de man moet eerst wat spuiten!?
          Dat is wel zo, maar mensen wisten in die dagen
          Nog niet dat sperma nieuwe baby's deed ontspruiten

     5   Daar zat een interval van negen maanden tussenin
          Een cerebraal onoverbrugbare conceptie
          Dus werd alleen de vrouw als schepper van het kind beschouwd
          Tenminste, naar de leer van Ana Pltračebsi
          Maar er is veel kritiek op deze Tsjechische gravin.


     0   


     2  

          MAMMAAA!

     8   Een mensenbaby is helaas pas heel laat oud
          Het drinkt en huilt, het kan nog niks en heeft het koud
          Het wijfje voedt, ze houdt het warm en likt zijn wonden
          En daar het kind geheel aan haar is toevertrouwd
          Is zij er jarenlang volledig aan gebonden
          Nu heeft zij daar natuurlijk wel wat op gevonden
          Want omdat zij haar oestrus strikt verborgen houdt
          Is zij voor mannen uiterst moeilijk te doorgronden

     4   De man denkt: is dat ei nu wel of niet gesprongen?
          En daardoor wordt hij er vanzelf wel toe gedwongen
          Dat hij met haar een intensieve band opbouwt
          Want anders wordt hij afgescheept met koekoeksjongen.

     1  


     0   INTERMEZZO

     2  

          THUISOPDRACHT

     7   Twee theorieën las u net omtrent de mannenrol
          Inzake de bevruchting van de eicel van de vrouw
          De eerste (van die Tsjechische sociaal-antropologe)
          Veronderstelt totaal gebrek aan enige know-how
          Terwijl de evolutiewetenschap weloverwogen
          Gedrag en strategieën onderkent voor partnertrouw -
          Ontwerp nu zelf een theorie, maar wel gewetensvol.


     0   


     1  

          PAPA

     9   God ja, die mannen, nou, dat was me toch maar wat
          Die zaten aardig klem in een sociale strik
          Ze moesten één keer in de zoveel tijd uit jagen
          Oké, dan voelde je wel tijdelijk een kick
          Maar ja, dat duurde op zijn hoogst een aantal dagen
          En daarna moest je weer een week vol nietsdoen door
          Wat kon je aan het welzijn van een vrouw bijdragen?
          Ze had een knollenkam, ze had een knollenboor
          Ze had in feite alles wat ze nodig had

     3   De man zocht naarstig naar een druk en vruchtbaar leven
          Daar hij dat in extreme mate niet bezat
          Er was concreet geen taak voor hem overgebleven

     8   Hij zocht naar zin via zijn pas ontplooide geest
          Hij werd beschouwend en bedreef filosofie
          De levenszin moest door de man worden ontvleesd
          Hij stond daarin toch zeker boven vrouw of beest?
          Om kort te gaan, het was een prima alibi
          Voor veel gefeest en rituele causerie
          En als het vrouwtje vroeg naar hoe het was geweest
          Dan kreeg ze slechts gebakken lucht en fantasie

     5   Toch werd de man er wel steeds meer en meer bedreven in
          Een levensvraag tot op het bot te abstraheren
          En te voorzien van meer gewicht en meer verheven zin
          Alleen, wie wilde daar zijn leven op funderen?
          De dieren deden dat al niet niet, maar vrouwen evenmin.

     2  

     1  

     1