Aart Terpstra - Ton Schuringa

         

 
      VOORGESCHIEDENIS

      Aart Terpstra en Ton Schuringa leerden elkaar kennen in 1969 op de middelbare school en vormden al snel een
      tamelijk onafscheidelijk duo. Na een succesvol eindexamencabaret begonnen zij aan een reeks kortlopende cabaret-
      projecten, met wisselende samenstellingen: het Cabaret voor Beginners, Maraton en het Schaduwcabaret
      (1975-1978), met als gemeenschappelijke factor dat alle teksten van hun hand waren.

 

Cabaret voor beginners - Zweet   Musical - Geld   Camelotgevallen - Lied van de maagden

 
      In 1976 schreven zij een avondvullende musical voor het Jongerenkoor Geuzenveld, in 1977 gevolgd door de
      'opera'Camelotgevallen, een geheel op rijm en grotendeels gezongen ridderepos. In 1978-1979 vonden een aantal
      uitvoeringen plaats van De Show van A tot Z, een cabaret-revue met vijfentwintig deelnemers. Daarnaast traden ze
      geregeld samen op als Trio 2/3, later gewoon als Aart & Ton (1979-1982). Een eigen wekelijkse lokale radiorubriek
      (1978-1981) leverde talloze nieuwe liedjes en gedichten op. Werden tot 1978 de meeste liedteksten nog op bestaande
      melodieën geschreven, vanaf die tijd was ook de muziek van de meeste liedjes van eigen (Aart's) hand.

 

De Show van A tot Z - Ammerzoete   De Show van A tot Z - Slotlied

 
      In 1983 formeerden ze de cabaretgroep Goed Volk (met naast henzelf Joke Japin, Hans Koper en Mark de Graaff),
      die, begeleid door een zes man sterke begeleidingsgroep de voorstelling De Maat Is Vol speelde. Dit trok de aandacht
      van de organisatoren van het Leids Cabaretfestival, waarop een ad hoc-delegatie uit dit elftal (Aart & Ton, Mark de
      Graaff
als pianist en Ad Huysmans als fluitist/saxofonist), hernoemd tot Cabaret 4/4 MAAT in 1984 een finaleplaats
      in dit festival wist te behalen. [Leids Cabaretfestival - historie]

 

Cabaret 4/4 MAAT - Balkenbrij   De Maat Is Vol - Vuilnis   De Maat Is Vol - Heel even heel even

 
      Na een op cabaretgebied rustige periode besloten Aart & Ton dat het tijd was voor een cabaretgroep met een wat
      langere adem. Zij recruteerden blaasinstrument-virtuoos Ad Huysmans, buurman Karel Glastra van Loon, en uit de
      mededeelnemers aan een toneelcursus Peter Engels en pianist Michiel Pam. Eind 1988 namen zij de naam
      Herenakkoord aan.

 

De Maat Is Vol - De slak

Cameretten

 

                                      Herenakkoord - Cameretten                 Herenakkoord - Schijnzwanger                 Herenakkoord - Menens                 Herenakkoord - Ondertussen

 

naar Aart & Ton           naar Shoot the Moon