Aart Terpstra - Ton Schuringa

         

Ondertussen - aanbiedingsboekje

 

       Naast de drukke bezigheden van de meeste groepsleden, die geregeld samen repeteren bijna onmogelijk maakten,
      vormde het vertrek van pianist Michiel Pam (die op een eiland ging wonen) de nekslag voor een reguliere voortzetting
      van Herenakkoord. De groep werd gereduceerd tot gelegenheidsformatie met de overgebleven vaste kern: Peter
      Engels
, Karel Glastra van Loon, Ton Schuringa en Aart Terpstra. Er werd (en wordt) nog steeds nieuw materiaal
      vervaardigd en in deze bezetting bij voorkomende gelegenheden uitgevoerd.

       Voordat Karel in zijn succesvolle schrijverscarrière terechtkwam (meer informatie hierover: [Karel Glastra van Loon],
      was hij onder meer actief bij de televisie, als reportagemaker en talkshowredacteur. Dit bracht ook
      Herenakkoord op het spoor van dit medium. Na een aantal proefafleveringen voor een satirische televisiecolumn,
      De Nieuwsjunk (1995), ontstond een idee en een 'format' voor een programma met losse scenes, onder de verzameltitel
      Ondertussen.
      Er lagen nog mappen vol ideeën, waarvan veel niet of moeilijk realiseerbaar op een cabaretpodium. Daarnaast paste het
      instant-karakter hiervan (idee verzinnen - uitwerken - opnemen en klaar) beter in het bezighedenpakket van de groeps-
      leden dan het op poten zetten van een complete theatervoorstelling. Bovendien kon ook een groot deel van de technische
      realisatie (camerawerk, off-linemontage) 'in eigen huis' worden uitgevoerd.

       Tussen oktober 1998 en maart 1999 nam de groep (met toegevoegd lid Laura Wissing als hierbij onontbeerlijke 'vrouw
      in de groep') een groot aantal scenes op, waaruit een demo-aflevering van Ondertussen kon worden samengesteld.
      Aanbieding (begin 2000) van deze demotape aan uiteenlopende omroepen en zendgemachtigden heeft helaas vooralsnog
      niet geleid tot een eigen Herenakkoord-programma, al zijn diverse losse scenes van de tape wel her en der nuttig
      ingezet.
       Tot 2004 bleef Herenakkoord geregeld onregelmatig optreden, in afnemende frequentie. In januari 2004 werd bij Karel
      een hersentumor geconstateerd, waarmee alle Herenakkoord-gerelateerde activiteiten werden opgeschort. De hoop dat
      dit tijdelijk zou zijn, bleek ijdel toen hij op 1 juli 2005 overleed.
      Zonder onze jonge hond, die zo'n cruciale rol speelde in alle activiteiten, dekt de vlag de lading niet meer. Daarom zal de
      rest van de groep niet meer onder de groepsnaam naar buiten treden, en is Herenakkoord officieel ontbonden.

 

      Dat betekent niet dat de overgebleven voormalige groepsleden stilzitten. Michiel speelt jazz op Texel, Peter treedt als
      romanschrijver in de voetsporen van Karel en bij Aart en Ton gaat de ideeën-ontwikkeling nog steeds door, evenals
      het schrijven van liedteksten en pleziergedichten. De laatste jaren speelt het schrijven van teksten in opdracht van derden,
      zoals het NCRV-programma Man Bijt Hond een steeds grotere rol. Een ander resultaat van deze inspanningen is de
      website VERSOPMAAT. Het ambitieuze project De geschiedenis van de mensheid op rijm loopt al sinds 2002.
      Het eerste boek (De prehistorie) verschijnt in 2011 in boekvorm (192 pagina's).

 

      In januari 2010 verscheen de CD 't Is feest, met studio-arrangementen van onder meer een flink aantal
      Herenakkoord-nummers. Aan de opvolger wordt gewerkt.

 

Herenakkoord - Voorgeschiedenis                 Herenakkoord - Cameretten                 Herenakkoord - Schijnzwanger                 Herenakkoord - Menens                
 

Klik hier voor Ondertussenfragmenten op

 

naar Aart & Ton           naar Shoot the Moon