Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   


          LUCY

     7   Het wijfje Lucy zet haar tanden in een kreeft
          Ze blijft angstvallig tussen oevervegetatie
          Vanuit haar dekking ziet ze leden van de groep:
          Een vluchtig paar in een gehaaste copulatie
          Een juveniele man met mastodontenpoep
          Ze volgen nauwgezet de Grote Breukvallei
          Maar niemand die bewust een doel voor ogen heeft

     8   Zo'n slenk bevat veel stromend water en moeras
          De stam van Lucy voelt zich daar wel lekker bij
          Die breuklijn ligt er geologisch nog maar pas
          Er zijn nog verse sporen van vulkanisch as
          Het leven is niet veel meer dan een loterij
          In deze nog maar halfherstelde woestenij
          De hete vlakten vol met groen savannegras
          Zijn voor een afarensis niet geschikt, tenzij…

     1  

     6   Er in genetisch opzicht iets aan wordt gedaan
          Ze zweten structureel een overmaat aan zout
          Dat is iets dat ze in de zee in leven houdt
          Bij droogte gaat het chemisch evenwicht eraan
          Wat desastreus kan zijn in landen als Soedan
          En in het gunstigste geval word je vroeg oud

     4   Opeens schrikt Lucy op, ze lag wat weg te dromen
          Want onbewust heeft ze gevaren waargenomen
          De lucht wordt zwart, de zon verdwijnt, het is steenkoud
          Onwetend sterft ze onder nieuwe lavastromen.