Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   DE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID
     0   TWEEDE BOEK - DEEL A

     0   


          VOORWOORD

     5   “Krèg nou de tering, deze regel heb zes voete!
          Kijk Bep, zes voete, maar het is wél een katrol!”
          “Nee lul, dat noem je geen katrol, maar een kwintijn!”
          “Wat nou ‘kwintijn’, zeg maak je moeder effe dol!
          Hij heb vèf regels Beppie Onbenul. De groete!”

     6   U ziet, zelfs Lul en Beppie is het niet ontgaan
          Dat er veranderingen zijn -al zijn ze klein-
          Met name (nee, uitsluitend zelfs) op het terrein
          Van regellengte, en dus is van nu af aan
          De zevenvoetigheid volledig van de baan
          (Hoewel de intermezzi daar níét vrij van zijn).

     8  
         
         
         
         
         
         
         

     1  

     2  

     7  
         
         
         
         
         
         

     1  

     4  
         
         
         

     5  
         
         
         
         

     2  

          PROLOOG

     6   Om en nabij de vijf-zesduizend jaar geleden
          Lijkt de beschaving wereldwijd ineens op drift
          De handel bloeit en wetenschap zit in de lift
          De maatschappijen vormen zich rond wereldsteden
          Waarin we politiek en rechtspraak op zien treden
          En, boven alles, de geboorte van het schrift

     3   De regio’s ontwikkelen zich simultaan
          In (Indo-)China, Indusdelta en Egypte
          Beginnen grote dynastieën te ontstaan

     5   Mesopotamië, Peru en Mexico
          Zijn zomaar, voor ze het beseffen, hoogbeschaafd
          In al die centra (dat blijkt uit hun manuscripten)
          Zijn mathematici en bouwers zeer begaafd
          En astronomen van exceptioneel niveau

     6   Toch lijkt er uit historisch oogpunt iets te wringen
          Hoe kan het toch dat een halfwilde indiaan
          Met als het ware nog een peniskoker aan
          Ons overtreft in technische berekeningen?
          En dus begint de vraag zich aan ons op te dringen
          Waar komt die superkennis toch zo snel vandaan?