Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   


          AANPASSING

     6   Nog eeuwenlang rijgen de rampen zich aaneen
          De soort wordt uitgedund door het natuurgeweld
          En sterk door ziekten en door roofdieren gekweld
          Ze is zo kwetsbaar, en dus prooi voor iedereen
          Een marginaal bestaan in 't Boven-Plioceen
          Toch is ze zeker niet voor altijd uitgeteld

     2  

     8   De hominide heeft één sterke eigenschap
          Dat is zijn ongebreideld aanpassingsvermogen
          Het gaat maar nauwelijks bewust, toch leert hij rap
          Een snelle evolutie, zij het stap voor stap
          Begint toch langzaamaan zijn kansen te verhogen
          Want volgens een vooraanstaand neurobiologe
          Versterkt de hersengroei onder de schedelkap
          Coördinatie tussen handgebruik en ogen

     6   Die vrouw betoogt dat vetzuurgroep Omega-3
          Veel voorkomt in een maritieme voedselketen
          Maar op het land in voedsel nauwelijks is te meten
          Dat zuur versterkt de Neuro Growth Efficiency
          Dus krijgt een wateraap volgens die theorie
          Een groter hoofd dan apen die geen vissen eten.

     2  


     0   


          ONTWIKKELING

     8   De laatste drie miljoen jaar van het Plioceen
          Staan in het teken van een verdere ontplooiing
          De hominide wordt heel langzaam algemeen
          Hij blijft niet bij de waterkant, zoals voorheen
          Je ziet hem ook op een beboste berg of glooiing
          Belangrijk voor deze dispersie (of verstrooiing):
          De introductie van de eerste bijl van steen
          De hominide nadert stilaan zijn voltooiing

     9   Daarvoor moest wel zijn lichaam verder aangepast
          Want een verhuizing van aquatisch biotoop
          Naar een onveilig leven op een droge vlakte
          Daar raakt je psychisch evenwicht van in de knoop
          En het toont ook je onbeholpen lichaamszwakte
          Tweebenigheid, je bent zo'n makkelijke prooi
          En al dat vet, je strompelt als een uitgezakte
          En hoogbejaarde VVD'er door het Gooi
          Je wordt zelfs door een dwerghyena nog verrast

     9   En daarbij kwam, dat bleef tot nu toe onbelicht
          Dat zij verwelkomd werden, maar niet enthousiast
          Door hominiden met een eigen evolutie
          Maar dan op land, waardoor die jongens als contrast
          Gezegend waren met een prima constitutie
          Australopithicus robustus was hun naam
          Zij grepen naar het middel van de executie
          Zij waren primitief, oersterk en vakbekwaam
          Toch was er sprake van een zeker tegenwicht

     8   Want ook al miste afarensis intellect
          (daarvoor moest hij nog even door evolueren)
          Hij had al wel proefondervindelijk ontdekt
          Dat als je stenen bij het hameren betrekt
          Je hand ook als een soort van steen gaat functioneren
          En dus je inspanningen optimaal renderen
          Als je gaat hakken op het vluchtende subject
          En daardoor zijn de kansen duidelijk gaan keren

     6   Ze leerden nóg een kunstje met een grote kei
          Want Ghrumpf de Derde had er eentje weggesmeten
          Maar per abuis de schedel van zijn vrouw gespleten
          Die wat te dutten lag achter een rotspartij
          Enfin, om kort te gaan, de liefde was voorbij
          Maar 's avonds hebben ze er heerlijk van gegeten

     2  

     8   De afarensis blijkt succesvol in zijn soort
          Hoewel oorspronkelijk geen echte vechtersbazen
          Wordt er ook af en toe door hen wel wat gemoord
          Bijvoorbeeld als je door geroep hun jacht verstoort
          Ofwel paniek zaait onder groepen steppehazen
          Waar ze in dekking stiekum op zitten te azen
          De hominide speelt een waardig slotakkoord
          En luidt het lied der Homo's in, de nieuwe fase.