Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   


          VRAAG 3

     7   Heel even kort de zaken recapituleren
          Professor Hapgood zat dus met een tweetal vragen
          Die kleefden aan de oude kaart van Piri Reis:
          De lengtegraadberekening kon in die dagen
          Niet díe perfectie hebben, menselijkerwijs
          En wat Antarctica betrof: dat had toen nooit
          Een kaart (of wat ook) hebben kunnen decoreren

     9   Maar er was nog een derde raadsel van formaat:
          Dat door de Clown van Keene terecht werd onderkend
          Hij zag Antarctica en dacht: "Wel heb ik ooit
          Dit lijkt de ware kustlijn van het continent
          Hoe zou die Piri Reis dat hebben uitgevlooid?
          Antarctica ligt een miljoen jaar onder ijs
          Dat kan wellicht soms voor een deel zijn weggedooid
          Maar zeker niet ten tijde van de kaart van Reis
          Of was de kleine admiraal soms telepaat?"

     2  

     2  

     7   De Clown was echter van die kustlijn nog niet zeker
          En vroeg zich daarom af: wie had de kennis wel?
          Die specialist bleek U.S. Airforce-commandant
          Harold Z. Ohlmeyer, Lieutenant Colonel
          Diens antwoord liet geen twijfel toe of misverstand
          En onderschreef volledig Hapgood’s suppositie
          Daarmee de basis leggend voor een hersenbreker.

          BRIEF H. Z. OHLMEYER
          (Massachussetts d.d. 6 juli 1960)

     9   Weledelzeergeleerde Charles H. Hapgood, Clown
          Ons onderzoek bevestigt fraai uw intuïtie
          De kustlijn correleert met seismisch onderzoek
          Dat is gedaan door een Brits-Zweedse expeditie
          Hoewel vanuit een puur civiele invalshoek
          Verricht, vertoont de studie grote kwaliteit
          En zeker niet die burgerlijke lariekoek
          Waar onze Luchtmacht nog zo dikwijls onder lijdt!
          Een compliment voor Frøde Frisk en Kenneth Brown

     6   Hun seismisch subglaciale landprofiel omspant
          De hoogst strategische Kroonprinses Maertha-kust
          Van het Queen Maud Land tot voorbij -zeg maar gerust-
          Het militair gevoelig Palmer-schiereiland
          Als wij uw document bezien is het frappant
          Dat men in vijftiendertien blijkbaar welbewust

     8   Eenzelfde kaart kon maken en al net zo goed!
          Het is daar namelijk bepaald niet de Sahel
          Enfin, mysteries zijn er nog in overvloed
          En fijn dat u juist dit soort onderzoeken doet
          Want linkse wetenschap is één groot schimmenspel
          Bedoeld als ondermijning van ons krijgsbestel
          Maar U strijdt mee aan onze kant, en krijgt een groet,
                                    Harold Z. Ohlmeyer, Lieutenant Colonel

          DE THEORIE

     9   Er was in feite nog maar één alternatief:
          Antarctica leek toch ijsvrij te zijn geweest
          In een (voor geologen) zeer recent verleden
          En langzaamaan ontstond in Hapgood's scherpe geest
          Een mechanisme ter verklaring, en ten tweede
          Een theorie voor het oorzakelijk verband
          Een zeer gedurfd scenario dat tot op heden
          Wordt aangevochten, maar door Einstein "relevant
          Und nicht unmöglich" werd bevonden in zijn brief!

     2  

     5   Het sprookje heet: aardkorstverplaatsingstheorie
          Hierbij verschuift de dunne aardkorst als geheel
          (en daarom is hier niets tectonisch aan de hand!)
          Rondom de mantel, het centraal gelegen deel
          Maar dat vereist enorm veel kracht en energie

     8   De Clown veronderstelde dat dat allemaal
          Door draaiing van de aarde wordt gegenereerd
          Het poolijs ligt, qua draaias, niet geheel centraal
          En voelt door haar gewicht een sterk centrifugaal
          Gerichte kracht, die zij een hele tijd trotseert
          Tot ze zo zwaar wordt dat het krachtveld glorieert
          En zij met lithosfeer en al -catastrofaal-
          Maar onontkoombaar richting evenaar migreert.

          BRIEF A. EINSTEIN
          (Princeton d. d. 6 juli 1952)

     9   Mijn hochgelehter Doktor Häbgut, Scherzenvogel
          Ik heb uw Erdkrusteverschiebungstheorie
          Met veel Bewundering einstimmend durchgelesen
          En heb het bij the Journal Of Geography
          Met veel Bumbarie en hochjauchzend angepresen
          Das bringt mij op een schön Gedankexperiment:
          Stellt U sich voor met Lichtgeschwindigkeit te racen
          -die Gravität van uw Rakete ist bekend-
          En ik steh op de Evenaar und schieß een Kogel

     2   Voor Uw Rakete gilt: E=MC²
          Mit G >> mv wordt inderdaad (…

     3   …) Gehorcht de Kogel das Zentrifugaalprinzip
          Fährt er ballistisch seine Zeit- und Räumtekromme
          Die Kromme ist ein Relativstereotiep

     5   Und Kogel en Kapsule werden zich… Verdomme!
          Die Katze Julie hat op das Papier gekotzt
          Jetzt scheerst du weg, du stomme Katz, du falscher Quant!
          Wenn nun die Kogel auf ihr Räumtesonde botzt (…
          …) Ach lieber Gott, verzeihe mich, ich bin ein fromme (…

     4   …) De Journal Of Geography is dreifach Niks
          Sie schreibt: "Your Theory is just an Idee-fixe"
          Maar Ik houd het voor möglich en voor relevant
          Und gruße Dich,
                                        Ihr Albert Einstein, XXX

     2   De astrofysicus zou verder dementeren
          En drie jaar na de brief tot aardstof wederkeren.


     0   


     1  

          RECAPITULATIE

     9   Oké, de feiten nog maar eens gehergroepeerd:
          Vanaf zo’n hondervijftienduizend jaar geleden
          Groeit aan twee polen een enorme ijskap aan
          Die aan de noordpool reikt tot ver voorbij Zuid-Zweden
          En komt tenslotte bij Noord-Frankrijk pas tot staan
          Europa maakt dan deel uit van het poolgebied
          En ligt veel verder bij de equator vandaan
          (maar, wat we straks bijvoorbeeld zien: Alaska niet)
          De hele aardkorst is in feite geroteerd

     9   Dus ook Antarctica ligt noordwaarts opgeschoven
          Drieduizend kilometer, om precies te zijn
          En koestert zich aan het gematigd zeeklimaat:
          De warme groeikracht van de zomerzonneschijn
          De koelte van een milde, vochtige passaat
          Een werelddeel vol wouden, bergen en rivieren
          Maar het gigantisch geologisch apparaat
          Komt dit Utopia opeens geheel verstieren
          En keert de aardse status quo ondersteboven

     5   De draaias van de aarde kent een inclinatie
          Daardoor wordt poolijs asymmetrisch opgebouwd
          Een van-de-kern-af-werkend krachtenveld ontstaat
          Het is een reuzencentrifuge goedbeschouwd
          Het poolijs groeit en groeit, dan volgt een escalatie

     6   Want tussen tien- en veertienduizend jaar geleden
          Wordt door de ijskapmassa's en de slingerkracht
          De hele aardkorst aan het kantelen gebracht
          Europa zakt daarbij gestadig naar beneden
          (u snapt natuurlijk dat dat zuidwaarts is) alsmede
          Antarctica, dat langzaam wegglijdt in de nacht.

          BRIEF ‘PÉRIODIQUE GÉOGRAFIQUE’
          (Bruxelles d.d. 12 december 1962)

         
     1   Geachte Doctor Charles Hepgoûte, Polichine

     1   Betreft: 'Aardkorstverplaatsing, IJstijdenmodel'

     2   PÉGÉ wordt om haar kwaliteit gerespecteerd
          En kwaliteit is wat uw pennenvrucht ontbeert

     1   Wellicht aanvaardt een ander blad uw stukje wel

     2   Het sluit ons inziens beter aan bij wat 'PEP' doet
          U wordt gegroet, het ga u goed, doctor Hepgoûte.

     9   Dus het Atlantische halfrond van de planeet
          Roteerde zuidwaarts, en dan voelt u zelf al aan
          Dat -laat ik zeggen- het Siberische halfrond
          Antagonistisch richting noord moet zijn gegaan
          Want bij Siberische ijsexploraties vond
          Men grote groepen mammoeten -diep ingevroren-
          Met verse plantenresten zelfs nog in de mond
          Dat voedsel bleek in de subtropen thuis te horen
          En was beslist geen wat je noemt polair dieet.


     0   INTERMEZZO

          UIT ‘STERREN MET OME SJAAK’
          PRECESSIE

     2   Nou, dit wordt een pittig lessie, want het gaat over precessie
              en dat heb zelfs ik ternauwernood paraat
          Maar het is niet overbodig, want straks hebben we het nodig
              dus u moet wel weten waar het over gaat

     1  

     9   Sterrenkundig heeft de aarde, draaiend om de zon, één jaar de
              tijd om op de kop af één keer rond te gaan
          En zij tolt ook om der eigen, om een dag en nacht te krijgen
              maar de draaias blijkt een beetje scheef te staan
          En die hoek in de rotatie (met een kakwoord: inclinatie)
              zorgt weer voor de vier seizoenen van het jaar
          (hoe dat kan, u mag het zeggen, niemand die het uit kan leggen
              maar het staat hier in mijn boek, dus is het waar)
          Deze hoek van inclinatie heb een kleine variatie:
              onze aardas waggelt tweeënhalve graad
          En de aarde wordt ook platter in het poolgebied omdat er
              door de draaiing centrifugekracht ontstaat
          Daardoor wordt ze bij de tropen meer een soort van gyroscoop en
              dat komt door expansie langs de evenaar
          Andere planeten trachten met hun gravitatiekrachten
              onze aarde uit balans te brengen, maar
          Door het gyroscoopeffect is dat te zwaar

     6   Toch onstaat er wel een wobbel, een onmerkbaar kleine hobbel
              door het interplanetaire krachtenveld
          Want de as van inclinatie toont een lichte circulatie
              aan de draaiasrichting zelf tegengesteld
          Dit geschommel van de aarde bij het rondgetol heeft waarden
              die onvindbaar zijn in elke almanak
          Maar die desalniettemin zijn opgenomen achterin 'Mijn
              Eerste Sterrenkundeboek' van Teleac:
          Deze draai heeft een presentie bij een zeer lage frequentie
              van één draai per zesentwintigduizend jaar
          En die draai noem je 'precessie'. Nou, dat was me wel het lessie
              ik weet niet hoe u zich voelt, maar ik ben gaar.


     0   INTERMEZZO

          SONNET: CLOWN

     8   Werkelijk, het is toch asociaal
          Wat u voor een onzin allemaal
          Over onze oudoom heeft geschreven
          Deze man die karikaturaal
          Boven elke twijfel was verheven
          Om hem dan zo’n bijnaam mee te geven…
          (ook omdat er aan oom Charles totaal
          niets aan grappigheid viel te beleven)

     6   Omi gaat hier "zwaar onder gebukt"
          En ook wij zijn "psychisch aangeslagen"
          Zegt de letselschadeadvocaat
          Hij zal zorgen, dat "op grond van smaad"
          -door u voor de magistraat te dagen-
          "Ons verdriet in geld wordt uitgedrukt".

              Ingezonden brief van de Erven Hapgood, Keene, New Hampshire,
              d.d. 3 maart 2004.
              [berijming: door Versopmaat: Ook voor úw gelegenheidspoëzie:
               
www.versopmaat.nl]

          REACTIE REDACTIE

     4   U hebt gelijk: een wetenschapper die aangaande
          Gevoel voor humor alle eigenschappen mist
          Verdient die titel niet; wij hebben ons vergist
          De bijnaam 'Clown' past beter bij de nabestaanden.