Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   


          ATLANTIS

     8   Driehonderdvijftig à vierhonderd jaar v.C.
          Schreef hij zijn 'Timaeos' en later 'Kritias'
          En daarin deelde hij ons onomwonden mee
          Dat er een eilandrijk, veel groter dan Goeree
          Al lang geleden centrum van de wereld was
          En ruimte bood aan een ontwikkeld mensenras
          Maar dat geheel werd teruggevorderd door de zee
          En daarmee uitgeschreven uit de Bosatlas

   2  

     7   Het eilandrijk was groter dan Noord-Afrika
          En heel Klein-Azië daar nog bij opgeteld
          De mensen leefden er in overvloed en weelde
          En daarbij zij ook nog nadrukkelijk vermeld
          Dat dit toch al elfduizend jaar geleden speelde
          Hij (Plato) had het van de vader van zijn opa
          En die sprak weer de dichter/staatsman Solon na

     7   Let wel, die Solon putte ook weer uit een bron
          “Het eiland lag”, zo sprak de bron in het Egyptisch
          "... voorbij de Zuilen van de grote Hercules"
          Dat klinkt voor ons vandaag de dag misschien wat cryptisch
          Maar als ik nou 'Gibraltar' zeg, dan zegt u: 'Yes!'
          Atlantis lag dus, kort gezegd, buiten Europa
          Ten westen van de westelijke horizon

     8   In 'Kritias' is Plato's tekst gedetailleerd
          In de beschrijvingen van deze maatschappij
          Bijvoorbeeld hoe de hoofdstad was gemodelleerd
          En hoe de god Poseidon werd geadoreerd
          Maar aan het eind van dit succesverhaal schrijft hij
          Over een wereldwijde watersnood, waarbij
          Atlantis door de golven werd geconfisceerd
          En dus voorgoed met haar geheimen is… tenzij…

     5   De ramp voltrok zich negenduizend jaar voor Plato
          Vijfduizend jaar vóór de Sumerische beschaving!
          Dat maakt de oudheidkundigen gereserveerd
          Maar voor veel mensen is Atlantis een verslaving
          Vooral vandaag de dag, elfduizend jaar na dato.

          ZWEMMEN JONGENS!

     7   Nu blijkt die zondvloedmythe wereldwijd bekend
          En al in vijfhonderd culturen getraceerd
          Er komen vaak lokale variaties voor
          Soms lijkt een versie doodgewoon geïmporteerd
          Dan weer ontstaan in een geïsoleerd decor
          Prof. dr. Richard 'Waterfoot' Andree
          Heeft (v)ruchtbaar onderzoek gedaan in dit segment

     7   Een van de meest bekende overstromingsmythen
          Staat in het epos over koning Gilgamesj
          De pre-Sumerische bevolking maakte herrie
          Volgens de goden leek het wel een kindercrèche
          Isjtar, godin der liefde, raakte aan de sherry
          En zat al nachten wakker in haar négligé
          Dus kwam er spoedberaad tijdens de theevisite

   1  

     3   In het debat lanceerde Enlil het idee
          Om de bevolking maar volledig uit te roeien
          Hij werd gesteund door de gehele assemblée

     4   Het plan behelsde elevatie van de zee
          Tot onbetamelijk ver boven N.A.P.
          Waardoor zij zelfs het hoogland nog zou overvloeien
          Alleen Ea, god van het water, zat er mee

   2  

     7   Want hij had medelijden met Utnapisjtim
          (die had als koning kennelijk een streepje voor)
          Utnapisjtim werd door Ea gealarmeerd
          En bouwde snel een reddingsvaartuig en daardoor
          Bleef hij met dieren en familie ongedeerd
          Hij landde later boven op de berg Nisir
          En leefde door (al was het wel een hele klim).

          JA, EN JULLIE OOK!

     5   Ook de Hebreeën moesten snel de zwembroek aan
          Maar God bleek Noach (en zijn dierentuin) te matsen
          En dus zat deze in zijn woonboot aan het bier
          Terwijl Jehova’s mythologische strapatsen
          De wereld naar de Filistijnen deden gaan

     7   Ook Noach landde op een berg: de Ararat
          Eerst releveerde hij een duif en toen een kraai
          Hoewel, nu twijfel ik, het was misschien een raaf
          In elk geval, het was beslist geen vlaamse gaai
          En ik verneem van Utnapisjtim's biograaf
          Dat 'Utnie' ook die vogeltruc had uitgehaald
          En daar zijn levenskansen mee had ingeschat.

          EN JULLIE DAAR!

     7   De god Tezcatilpoca stond nou niet bepaald
          Bij de Azteken als mensvriendelijk bekend
          Hij voelde slechts voor Tezpi lichte sympathie
          Die dreef dus op het overstroomde continent
          In een luxueuze ark met gier en kolibri
          Gelukkig had hij ook nog zijn familie mee
          (zijn vriendenkring bleek substantieel te zijn verschraald)

     8   Zo zijn er honderden van dit soort rampverhalen
          Bijeengebracht in doctor Waterfoot's dossier
          Peru, Alaska, China, Mexico, Bengalen
          Vulkaanerupties, watermassa’s, bliksemstralen
          De hele aarde had te lijden van de zee
          En veel Atlantiszoekers hebben het idee
          Dat deze mythen terugslaan op een mondiale
          Klimaatsverschuiving, negenduizend jaar v.C.

     9   Dan denk je automatisch aan het Würm-Glaciaal
          Dat rond die tijd zo ongeveer een einde nam
          Het was een tijd van aardverschuivingen die tegen
          De factor twaalf aan lagen op het seismogram
          Van smeltend poolijs en van zeeniveaus die stegen
          En van -toch ook weer- zones met extreme kou
          Waarbinnen zoogdieren het uiterst moeilijk kregen
          Ruim zestig soorten kwamen lelijk in het nauw
          En stierven zelfs volledig uit op wereldschaal

     6   Het staat wel vast dat in ons (mythische) verleden
          -intermitterend- het humane leefterrein
          Behoorde tot het sub-aquatische domein
          Alleen Terra Atlantis bleef voorgoed beneden
          Hoewel dat weer door doctor Hapgood werd bestreden
          (maar ja, dat scheen een rabiate clown te zijn).