Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   


          KOUDE

     8   Het Pleistoceen, dat was bepaald geen Hof van Eden
          Het stond klimatologisch bol van dramatiek
          Dan was de ene ijstijd nog maar net vergleden
          Of hop, daar kwam alwéér een gletscher naar beneden
          Grootschalig boslandschap verviel tot mozaïek
          Door deze heftige warm-koude-dynamiek
          Het plant- en dierenrijk heeft vreselijk geleden
          Maar A. robustus ongetwijfeld specifiek

     6   We zeiden al, zijn voedselbron was zeer eenzijdig
          Nou goed, je kunt hem dat natuurlijk niet verbieden
          Maar ja, zo'n domme hulk wordt daardoor wel rigide
          Nee, dan erectus, die was bijdehand en smijdig
          Enfin, u hoort het al, we zijn wel wat partijdig
          Maar weest gerust, we zijn nog niet fascistoïde

     5   Robustus stierf door een verbrokkelende habitat
          Terwijl erectus blij was met die variatie
          Want hij had vlees en vis en groente dichter bij de hand
          En minder reizen genereerde inspiratie
          Voor dingen waar hij normaliter weinig tijd voor had

     1  

     3   Waar moet u nu aan denken als wij zeggen 'dingen'?
          Nu ja, u snapt, dat hield natuurlijk sterk verband
          Met zaken die met overleven samenhingen

     2  

     8   Vanuit het tijdvak van het Mindel-Glaciaal
          Zijn heel wat stenen artefacten opgespit
          Vaak niet veel meer dan een gespleten mineraal
          Pas als je goed kijkt lijkt het enigszins ovaal
          En ruwig bijgewerkt na de ontstane split
          Beslist nog niet de klasse van een edelsmid
          Maar voor die tijd toch wel behoorlijk radicaal
          En voor de vroege mens een waardevol bezit

     2  

     3   We zijn dus nu in het Paleolithicum
          Een hoofdstuk verder in het menselijk verhaal
          Van nieuwe kansen en een nieuw imperium.


     0   INTERMEZZO

          VUURSTEEN

     6   Het vuursteen is een kwartsbevattend silicagesteente
          En wordt door ons (en u?) ook wel genoemd silex of flint
          Het komt veelal bolvormig voor, je ziet het vaak in grind
          Gescherpt doorsnijdt het met gemak uw spieren en gebeente
          U moet ons echter wel beloven zoiets naars alleen te
          Verrichten als u zich voldoende minderwaardig vindt

     6   Het silex is een polymorf silicium-oxide
          Want naast het kwarts bevat het ook nog vaak amorf opaal
          En calcedoon, het cryptokristallijne mineraal
          Verschillende verhoudingen geeft andere hybriden
          Het vuursteen kon ontstaan in sedimentrijke gebieden
          Of als concretie ingesloten door een kalksteenschaal

     4   Wij namen een stuk flint (u kunt dat ook eens overwegen)
          En daarna nog een stuk en sloegen toen de eerste tegen
          De tweede en -het is echt waar- we waren sprakeloos
          Want er ontvouwde zich een weergaloze vonkenregen

     7   Het kwarts bezit een hardheid 7 op de schaal van Mohs
          Dat komt door de zeer hoge kristallijne energie
          Waardoor bij splijting mooie scherpe breukvlakken ontstaan
          En de piëzo-elektriciteit is een circuit
          Waar drukverschil en energie in lading overgaan
          Dit is een intermezzo, dieper gaan we niet, dat scheelt
          Enfin, erectus heeft er tot vervelens mee gespeeld.