Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   


          UITROEIING

     9   De oude vrouw is uitgedeclameerd en zwijgt
          Een diepdoorvoelde stilte daalt er op hun neer
          De vrouwen delen hun gezamenlijk verleden
          Ze voelen intensief elkanders invloedssfeer
          En dat is nodig om een sterke band te smeden
          Want vrouwen zijn als groep de heersers van de stam
          Matriarchaat is nog volkomen onomstreden
          Dan zien ze aan de horizon een grote vlam
          Die hen beseffen doet dat weer een oorlog dreigt

     1  

     4   Want tegelijkertijd ontstaat er groot rumoer
          De hele nederzetting is in rep en roer
          In doodsnood horen ze hun eigen mannen brullen
          De vijand schreeuwt in schelle klanken vol bravoure

     5   De vrouwen doven vliegensvlug hun eigen smeulend vuur
          Een deel van hen trekt zich terug in één der grotten
          Daar zijn de kinderen verstopt, die zij bewaken zullen
          De meesten storten zich met scherpgeslepen botten
          En knollenkammen in het ongewisse avontuur

     6   Ze arriveren even later bij de beek
          Maar ja, dan is de slag in feite al voorbij
          Een unverfroren, rücksichtlose moordpartij
          Waaraan zo'n beetje ieder mannetje bezweek
          Dit was het derde incident al deze week
          De vrouwengroep ontsteekt in blinde razernij

     4   De lijken vormen een luguber silhouet
          Als vage zwarte vlekken, losjes aangezet
          In een decor van vlammenspel in schemerlicht
          Drie mannen slechts hebben het vege lijf gered

     8   Het vreemde volk had van drie kanten brand gesticht
          En hen vanuit de vierde richting opgewacht
          De mannen hadden zich wanhopig opgericht
          Maar waren voor de grote overmacht gezwicht
          Het werd een nodeloze, wrede mensenjacht
          Die snel voorbij was door de grote overmacht
          Een golf van steken in het lijf en het gezicht
          Ze waren zonder mededogen afgeslacht

     5   En daarbij op de koop toe ritueel gemutileerd
          De penis en het scrotum waren afgebeten
          En elke schedel was met grote kracht tot moes gehakt
          Waarbij de inhoud voor een deel was opgegeten
          En het restant daarna in vuur gesmeten en verteerd

     6   De vrouwen vallen in ontreddering ter aarde
          Één heeft haar zwaar verminkte partner beetgepakt
          En zoekt totaal verwezen naar verbaal contact
          Ze kan het feit van het verlies nog niet aanvaarden
          Terwijl Bhrunhyldhe brult, ze krijst haar opgespaarde
          Verdriet eruit, waarna zij door de knieŽn zakt

     6   Er vonden veertien mannen op die plek de dood
          En daarmee meer dan dertig al de laatste week
          Er was zowat geen man meer over langs de beek
          Dus wachtte hier de vrouwen zeker hongersnood
          Wat nu gedaan? Het enige dat toekomst bood
          Was vluchten naar een nieuwe, mannenrijke streek.

          SAPIENS

     9   Neanderthalers werden steeds meer opgejaagd
          De sapiens was repressief superieur
          Hij zag Neanderthalers als een soort van dieren
          Zij waren wilde beesten, hij was de dompteur
          Hij jaagde op ze om zichzelf wat te plezieren
          Om zo een uitlaatklep te vinden voor zijn stress
          Hij had een geldingsdrang tot in zijn speekselklieren
          En dat was juist voor hem de sleutel tot succes
          Van binnen rot, maar aan de buitenkant geslaagd

     2  

     3   De stress en de agressie zaten in zijn genen
          Neanderthalers waren rustig en bescheiden
          Daar was dat destructieve helemaal verdwenen

     4   Want in de barre koude moest je krachten sparen
          Je moest veel harder werken voor je etenswaren
          En strenge vorst had nog als extra schaduwzijde:
          De kans om vast te vriezen als je lag te paren

     6   Dat laatste ondermijnde sterk het lustgevoel
          Wat weer een remming vormde op testosteron
          Maar dat hormoon was uitgerekend weer de bronÖ
          Afijn, u snapt natuurlijk wel wat ik bedoel:
          Het was uiteindelijk niet Bhaikhal maar Khabulh
          Die evolutionair zijn broeder overwon.


     0   INTERMEZZO

          KIN                                                         Voor Els

     3   Hoe delicaat
          Is onze kin
          De kinnebak is barometer van de menselijke graad

     4   Want waar het mondvlak anatomisch in de halsstreek overgaat
          Daar zit bij apen en Neanderthalers weinig tussenin
          Hoe delicaat
          Is onze kin

     8   Hij groeide door regressie van het kauwbewegingsapparaat
          Maar daardoor niet alléén, want spierverkleining was slechts het begin:
          De tandenrij slonk simultaan en toen ontstond als resultaat
          -Heel delicaat-
          Een discrepantie in de maten van het menselijk gelaat:
          Want onze kaken slonken niet, de lippenzoom al evenmin
          We werden snuitloos, of, zoals de bioloog zegt: orthognaath
          En met een kin

     6   Die vele adaptaties maakten de mimiek zeer adequaat
          En dat was nodig, want de mens schiep een extreem sociaal klimaat
          En daarbij had een sterk gebit als wapen nog maar weinig zin
          Want onze zelfontworpen wapens waren toen al zeer probaat
          Hoe delicaat
          Is onze kin.

     1