Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   


          FEUTALISATIE

     6   Er valt ook antropogenese te ontdekken
          In het gestaag verlengen van de kindertijd
          Of, zo u wilt, een uitstel van zelfstandigheid
          De oorzaak is het relatief te nauwe bekken
          Waardoor de vrouw de zwangerschap niet meer kan rekken
          En dat tendeert steeds meer tot immaturiteit

     7   Het draait in wezen om de inhoud van het brein
          Bij een erectus negenhonderd milliliter
          Dat impliceert een dracht van eenentwintig maanden
          En bij het baren dus geheid gesodemieter
          Zowel voor moeder als voor alle nabestaanden
          Want zij zou sowieso het kind hebben verloren
          En daarna zelf ook vast niet meer in leven zijn

     9   Je zag dus bij erectus steeds meer de tendens
          Naar zogezegd een 'post-natale zwangerschap'
          Het kind werd eigenlijk nog heel onaf geboren
          Het was een slappe, rimpelige kwijlebab
          Met maar een derde van zijn neuroreceptoren
          Die groeiden pas daarna tot volle wasdom aan
          Maar moeder was daardoor het droevig lot beschoren
          Om lang en intensief het kindje bij te staan
          Gelukkig werd ze hormonaal een zorgzaam mens.

          SPRAAK

     8   U weet, de larynx was al eerder ingedaald
          En u weet ook dat je daar prettig door kunt duiken
          Nu zeurt u: God, wordt dat nou wéér van stal gehaald?
          Maar het is niet terecht dat u daar zo om smaalt
          Je kon het, weet u nog, voor méér gebruiken
          Het blijkt dat in die tijd de spreektaal ging ontluiken
          Wij hebben klanken uit die tijd voor u vertaald
          Dus niet meer pruilen mensen, wg die bokkenpruiken!

     2  

     1  

     4   Natuurlijk moppert u: die voorbeelden zijn fictie
          Maar met de temporaal-mandibulaire frictie
          Die uit de botten van Turkana was te meten
          Verkreeg men een betrouwbaar inzicht in de dictie

     8   "Steen, ik, steen, jij, steen, ik"; een veel gehoorde zin
          Klonk in die dagen nog behoorlijk consonant
          Fonetisch: 'ggrronkkedonkkegrrrummphedumphegrrrinnn'
          Met 'don' als scherpe sjwa, zoals in Gotisch 'djin'
          Hier nog een zin (met 'ghe' als stemloze spirant!):
          Een hartekreet: 'ghewrruddewrroeddewrruddewrrant!'
          Wat ongeveer iets zeggen wil als:'jij apin!'
          U hoort natuurlijk wel, het is nog niet briljant.