Aart Terpstra - Ton Schuringa

     0   


          TERUG

     3   We zijn teruggekeerd in 't Onder-Pleistoceen
          En zien een schisma in de soortengroep ontstaan
          Homo erectus wordt als soort zeer algemeen

     4   En imponeert als een moderne mens in spe
          Terwijl intussen de Australopithicae
          Definitief als mensaap blijken door te gaan
          En zich ontwikkelen tot super-chimpansee

     8   Australopithecus heeft hele zware kaken
          Die heeft hij nodig voor zijn vezelrijk dieet
          Hij eet geen vlees, hoewel hem dat wel goed zou smaken
          Maar hij ontbeert technieken om een prooi te schaken
          En omdat hij niet weet dat hij dat dus niet weet
          Zal hij nooit meer zijn dan een rijkbespierd atleet
          Vegetarisme is een van de hoofdoorzaken
          Dat hij nu uitgestorven is op de planeet

     2  

     5   Homo erectus werd een overtuigde omnivoor
          Die zich zodanig in de jachttechniek bekwaamde
          Dat vlees een wezenlijk gedeelte van de maaltijd werd
          En hij zijn leven niet alleen veraangenaamde
          Maar ook zichzelf rangeerde op het menselijke spoor

     3   Er kwam een taakverdeling, anders dan bij apen
          De man bejoeg de antilope en het hert
          Terwijl de vrouw ging vissen en ging knollenrapen

     4   Er is een ander in het oog lopend verschil
          Want bij robustus, oran oetang en mandril
          Zijn vrouwtjesdieren kleiner dan de man geschapen
          Maar bij erectus is het onderscheid nihil

     2  

     1  

     1  

     7   U denkt misschien: waarom?, toch is er een verklaring:
          Bij de robustus zijn de mannen niet verwant
          Ze moeten vechten voor een vrouw en voor een paring
          En daardoor worden grote mannen dominant
          Maar een erectus doet aan energiebesparing
          De mannen zijn veelal familie van elkaar
          Je hebt een vrouw, da's mooi, dan doe je het met haar.